ThermoLogi energiatõhusus

Projekteerime, toodame ja püstitame ThermoLog ökomaju

Projekteerime, toodame ja püstitame ThermoLog ökomaju
Projekteerime, toodame ja püstitame ThermoLog ökomaju

Projekteerime, toodame ja püstitame ThermoLog ökomaju
Projekteerime, toodame ja püstitame ThermoLog ökomaju

Projekteerime, toodame ja püstitame ThermoLog ökomaju
Projekteerime, toodame ja püstitame ThermoLog ökomaju

Projekteerime, toodame ja püstitame ThermoLog ökomaju
Projekteerime, toodame ja püstitame ThermoLog ökomaju

Projekteerime, toodame ja püstitame ThermoLog ökomaju
Projekteerime, toodame ja püstitame ThermoLog ökomaju

Projekteerime, toodame ja püstitame ThermoLog ökomaju
ThermoLog ökomajad

ThermoLog ökomajad

  

ThermoLog ökomaja õhupidavus aitab kokku hoida küttekuludelt, säästab keskkonda ning tagab kodu hea sisekliima.

Kontrollimatu õhuliikumisega konstruktsioonis kaasneb ka niiskuse liikumine. Lisaks ülisuurele soojakaole seinakonstruktsioon ka märgub ning tagajärjeks on kahjustused: hallitusseened, mädanikud vms. Siseõhus lendlevad hallitusseente eosed on väga kahjulikud inimese tervisele.

Niiskusest põhjustatud kahjustuste vältimiseks peab kasutama varieeruva niiskustakistusega auru – ja õhutõkkeid. Konstruktsiooni kuivamisvõime peab olema alati suurem kui eeldatav niiskuskoormus. Vastavalt kehtivale Eesti Vabariigi määrusele (Energiatõhususe miinimumnõuded), tuleb hoonete piirete kriitilised sõlmed teha täielikult õhupidavaks. Kaasaegsetes konstruktsioonides ei tohi enam kasutada lihtsat aurutõket, vaid tuleb kasutada sertifitseeritud auru – ja õhutõkkesüsteeme.

ThermoLog ökomajades kasutatakse sertifitseeritud Pro Clima õhu – ja aurutõkkesüsteeme. Sertifikaat kinnitab süsteemi otstarvet ning vananemiskindlust. See on vajalik, sest energiamärgis väljastatakse kümneks aastaks. Kümne aasta möödumisel teostatakse energiaaudit uuesti ning siis on valede materjalide kasutamisest tingitud vigade kõrvaldamine väga keeruline ning kulukas.

ThermoLog ökomaja konstruktsioonis paigaldatava Pro Clima sertifitseeritud õhu – ja aurutõkkesüsteemi juurde kuuluvad spetiaalsed teibid avatäidetele ja nurga liidestele ning loodusliku lateksi põhist liimi õhu – ja aurutõkkepaberi servade kinnitamiseks ja spetsiaalset mastiksit auru – ja õhutõkkepaberi kinnitamiseks betooni ja puidu külge.

Väga oluline on õhu – ja aurutõkke süsteemi kvaliteetne paigaldus vastavalt ettenähtud juhistele, mis tagab maja hea õhupidavuse. Ilma kvaliteetse ja hoolsa paigalduseta maja õhupidavust ei saavutata.

Tänu hoolikale materjalide valikule, nende koosseisule ja paigutusele konstruktsioonis, on ThermoLog sein eriti hea sooja- ja helipidavusega ning vastab tänapäeva kõrgendatud ehitustehnilistele normidele ja nõuetele.

KUIDAS TAGAME ökomaja ENERGIATÕHUSUSE

Puitkiudsoojustus. Puitkiudsoojustus on soojusmahtuvuse poolest mineraalvillast kaks korda suurem.

Konstruktsiooni ja materjalide eripära. Piisavalt paks kahe ristiasetseva soojustuskihiga, külmasildadeta konstruktsioon ning ilmastiku ja tuulekindel vuugivaba soonühendusega tuuletõkkeplaat. Samuti kasutame liigse niiskuse seina sattumist takistavat spetsiaalset armeeritud ehituspaberit (märg vill ei pea sooja).

Spetsiaalsed teibid. Kasutame spetsiaalseid teipe avatäidetele ja nurga liidestele ning looduslik lateksi põhine liim õhu – ja aurutõkkepaberi servade kinnitamiseks betooni ja puidu külge.

Õhu- ja aurutõkkesüsteemid. Kasutame sertifitseeritud õhu – ja aurutõkkesüsteeme. Sertifi kaat kinnitab süsteemi otstarvet ning vananemiskindlust. See on vajalik, sest energiamärgis väljastatakse kümneks aastaks. Kümne aasta möödumisel teostatakse energiaaudit uuesti ning siis on valede materjalide kasutamisest tingitud vigade kõrvaldamine väga keeruline ning kulukas.

Kvaliteetne paigaldus. Väga oluline on õhu – ja aurutõkke süsteemi kvaliteetne paigaldus vastavalt ettenähtud juhistele, mis tagab maja hea õhupidavuse. Ilma kvaliteetse ja hoolsa paigalduseta maja õhupidavust ei saavutata.

Sertifitseeritud rõhutestid. Meie poolt toodetud ja ehitatud elementhoone energiasäästlikkust kontrollime sertifitseeritud rõhutestidega.Õhuliikumisest tingitud vigade vältimiseks on maja ehitades vajalik pärast õhu – ja aurutõkke ning kindlasti enne sisevooderduse paigaldamist teostada õhupidavuse kontroll ehk Blower-Door rõhutest. Enne sisevooderduse paigaldamist ja siseviimistluse tegemist on võimalik avastatud õhulekkeid parandada, mis selgusid rõhutesti tegemisel.

Rõhutest viiakse läbi rõhuerinevusmeetodil nn. Blower-Door abil, millega tekitatakse ukse või akna avasse paigaldatud ventilaatori abil hoones ala – või ülerõhk 50Pa. Seejärel mõõdetakse mitu korda kogu ruumi õhk ühe tunni jooksul vahetub (1/h). Lubatud õhuvahetus on 3/h, passiivmajadel aga 0,6/h. Erinevalt termokaamerast saab Blower-Door testi kontrolli teostada igal aastaajal.

Timbeco elementmajade rõhutestide tulemused

Hoone tüüp
Püstitus
Nimi
Asukoht
n₅₀ (1/h )
Kortermaja 2014 Prima Vista NOR 0,62
Paarismaja 2014 Alasäterin A FIN 0,88
Paarismaja 2014 Alasäterin B FIN 1,22
Paarismaja 2014 Alasäterin C FIN 1,04
Paarismaja 2014 Alasäterin N FIN 0,94
Paarismaja 2014 Uuesalu Metssea 10 EST 0,73
Paarismaja 2014 Uuesalu Metssea 16 EST 0,62
Eramu 2013 Neeme EST 1,02
Eramu 2012 Villa Laulasmaa EST 1,3
Eramu 2012 Villa Swing SWE 0,58
Eramu 2009 Käsmu EST 1,5

« Tagasi