PreCut majad

Timbeco pre-cut ehitussüsteemiga on puitmaja ehitamine kiire ja lihtne ning jõukohane ka iseehitajale – kõik detailid ja lahendused on projektdokumentatsioonis läbi mõeldud ja lahendatud ning puitdetailid tehases ette valmistatud. Timbeco projektdokumentatsioonis on läbi lahendatud kõik sõlmed, kasutatud häid ja läbiproovitud ehitustehnilisi lahendusi, mille alusel on pre-cut maja väga lihtne ehitada.

Timbeco_PreCut_IMG_7648Pre-cut süsteemi alusel toodetud puitmaja tähendab, et ehituseks vajalikud materjalid on pikkusmõõtu lõigatud, markeeritud ja seinakarkassi detailidesse on sissetöödeldud tapipesa. e. oma koht. Tapipesad pre-cut süsteemis on Timbeco suureks eeliseks mitmete konkurentide ees, kuna tapipesasid saab teha vaid spetsiaalsete puidutöötlemismasinatega. Timbeco pre-cut majad toodetakse Hundegger K2 CNC puidutöötlemispingil, mis võimaldab teha puitdetailidele tappe ja muid keerulisi kaldlõikeid. Tapitud seinakarkassiga saavutatakse ka kuni 30% jäigem konstruktsioon võrreldes tappimata puitkarkassiga. Tänu pre-cut ja tapitud seinakarkassile kaob otsene vajadus sae ja mõõdulindi järele – tehases markeeritud detailid tuleb lihtsalt oma kohale paigaldada. Timbeco pre-cut puitmajade kandvates konstruktsioonides kasutatakse tugevussorteeritud puitu (tugevusklass C24).

Pre-cut puitmajade ehitamisel soovitame kasutada platvormehituse meetodit, mis võimaldab maja seinakonstruktsioonid eelnevalt terviklike seinaelementidena mugavalt ja kiirelt horisontaalasendis koostada. Platvorm-puitkarkass ehitusmeetod on kandvate seintega tarindussüsteem, mille karkass ehitatakse korruste kaupa. Nimetus on tulnud sellest, et ehitatava korruse põrand on seinte ehitamisel tööplatvormiks ehk aluspinnaks.

Valides Timbeco pre-cut ehitussüsteemi, säästab Tellija vähemalt 14 ehituspäeva ehitusplatsil võrreldes ehitusplatsil seinakarkassi ehitamisega ehk enam kui 4000 eurot, kuna kõik puitdetailid on tehases paigaldusvalmiks töödeldud ja vaja ainult projektijärgselt paika panna. Lisaks saab klient 30% jäigema ja stabiilsema konstruktsiooni kui ehitusplatsil ehitades, tänu tehase CNC masina sissetapitud tapipesadele.

Seinaelemendite detailid võetakse vastavalt projektile pakkidest välja ning laotatakse vastavalt ehitusjoonisele aluspinnale. Seinadetailid kinnitatakse omavahel naelapüstoliga, mis tagab konstruktsiooni stabiilsuse, jäikuse ning kokkupanemise kiiruse. Kui seinaelement on aluspinnal valmis, siis tõstetakse see püsti ning kinnitatakse vundamendi külge. Nii püstitatakse kõik maja kandvad välisseinad. Maja karkassipostide samm on projekteeritud soojustusmaterjalide laiusest lähtudes, mistõttu soojustusvilla lõikamine ehitusplatsil on minimaalne.

Esimese korruse seinakonstruktsiooni peale paigaldatakse järgmise korruse vahelaetalad, mille peale paigaldatakse ajutised ehitusplaadid järgmise korruse seinakarkassi ehitamiseks. Peale seinakarkasside püstitamist paigaldatakse majale tuuletõkkeplaat, edasi jätkates juba soojustusmaterjali, aurutõkke ja voodrite paigaldusega.

Pre-cut ja platvorm ehitusmeetodiga hoiate kokku väärtuslikku ja kallist ehitusaega. Pre-cut süsteemi eeliseks on ka see, et kogu ehitusprotsess ja maja ehitamine toimub Tellija silme all, nii saate veenduda ehituse kvaliteedis – sellist võimalust elementmajade puhul ei ole.

Timbeco_PreCut_IMG_1837

Millal eelistada pre-cut puitmaja elementmaja ees?

Pre-cut ehitussüsteemi kasutatakse tihti keerulisemate puitmajade puhul, kus elementkonstruktsioonide kasutamine ei ole kuluefektiivne ja otstarbekas. Lisaks kasutatakse pre-cut ehitussüsteemi, kui ehitusplatsile juurdepääs on komplitseeritud, kuhu ei ole võimalik ligipääseda suurte ehitusseadmetega või ehitusplatsil pole palju ruumi materjalide ladustamiseks.

« Tagasi