Palkmaja projekteerimine

Tulemusega rahuolu algab palkmaja põhjalikust kavandamisest – ilma hea ja sisuka projektita on võimatu ehitada heal ning korralikul tasemel palkmaja. Ehitusprojekti on vaja ehitus-, kasutus- ja muude lubade ja kooskõlastuste saamiseks ning järelvalve teostamiseks. Ehituses on välja kujunemas arusaam: “Mida rohkem aega ja vaeva nähakse projekti kallal, seda parem tulemus saavutatakse.”

Projekteerimisel kasutame kolmemõõtmelist 3D CAD-projekteerimistehnoloogiat (AutoCad, ArchiCad, HSBCad), mis võimaldab koostada projekti kiirelt, tõhusalt ja kvaliteetselt. Projekteerimisel arvestame ehitusnõuete, tootmis- ja ehitustehnoloogiliste võimaluste ning palkehitiste spetsiifilise eripäraga. Vajadusel teostame ka ehitustehnilised arvutused.

Timbeco palkmaja projekteerimise eelis kliendi jaoks seisneb kvaliteetses tulemuses – projekteerime 3D formaadis, projekti saadame otse täisautomaatsele CNC tootmisjamale Hundegger K2, kõik see kokku vähendab vigade tõenäosust.

Üldjuhul koosneb Timbeco poolt pakutava palkmaja projekt järgmistest osadest:

Arhitektuurse osa joonised palkmajale:

  • Vundamendi plaan
  • Vaated
  • Korruste põhiplaanid
  • Lõige
  • 3D perspektiivvaade

Konstruktiivse osa joonised palkmajale:

  • Palkseinte ja kandekonstruktsioonide detailjoonised koos koostamis- ja pakkeskeemidega
  • Põranda- ja laetalade plaan
  • Sarikate plaan
  • Sõrestikseinte karkasside plaanid
  • Terrassi- ja rõdutalade plaanid
  • Tüüpsed sõlmed ja detailid ning seinte laotised
  • Komplekteeritavate materjalide ja toodete spetsifikatsioonid.
  • Uste ja akende spetsifikatsioon
  • Trepi joonis

Maja sidumisprojekte ning eriosade projekte pakuvad Teile erinevad arhitektuuribürood ja vastavate litsentsidega projekteerimisfirmad.

« Tagasi