Elementmaja energiatõhusus

Projekteerime, toodame ja püstitame puitelementhooneid

Projekteerime, toodame ja püstitame puitelementhooneid
Projekteerime, toodame ja püstitame elementhooneid

Projekteerime, toodame ja püstitame elementhooneid
Projekteerime, toodame ja püstitame puitelementhooneid

Projekteerime, toodame ja püstitame puitelementhooneid
Projekteerime, toodame ja püstitame puitelementhooneid

Projekteerime, toodame ja püstitame puitelementhooneid
Projekteerime, toodame ja püstitame puitelementhooneid

Projekteerime, toodame ja püstitame puitelementhooneid
Projekteerime, toodame ja püstitame puitelementhooneid

Projekteerime, toodame ja püstitame puitelementhooneid
Toodame ja püstitame elementmaju

Toodame ja püstitame elementmaju

  

Energiasäästlikkuse all mõtleme kontrillitud õhu liikumist konstruktsioonis. Kontrolli saavutamine õhu liikumise üle ongi tänapäevase energiasäästliku ehituse põhieesmärk. Kontrollimatu õhuliikumisega konstruktsioonis kaasneb ka niiskuse liikumine. Lisaks ülisuurele soojakaole seinakonstruktsioon märgub ning tagajärjeks on kahjustused: hallitusseened, mädanikud vms. Siseõhus lendlevad hallitusseente eosed on väga kahjulikud inimese tervisele. Niiskusest põhjustatud kahjustuste vältimiseks peab kasutama varieeruva niiskustakistusega auru- ja õhutõkkeid.

Konstruktsiooni kuivamisvõime peab olema alati suurem kui eeldatav niiskuskoormus. Kaasaegsetes konstruktsioonides ei tohi enam kasutada lihtsat aurutõket, vaid sertifi tseeritud auru – ja õhutõkkesüsteeme.

KUIDAS ME TAGAME ELEMENtmaja ENERGIATÕHUSUSE

Spetsiaalsed teibid

Kasutame spetsiaalseid teipe avatäidetele ja nurga liidestele ning looduslikku lateksi põhist liimi õhu – ja aurutõkkepaberi servade kinnitamiseks betooni ja puidu külge.

Õhu- ja aurutõkkesüsteemid

Kasutame sertifitseeritud õhu – ja aurutõkkesüsteeme. Sertifi kaat kinnitab süsteemi otstarvet ning vananemiskindlust. See on vajalik, sest energiamärgis väljastatakse kümneks aastaks. Kümne aasta möödumisel teostatakse energiaaudit uuesti ning siis on valede materjalide kasutamisest tingitud vigade kõrvaldamine väga keeruline ning kulukas.

Kvaliteetne paigaldus

Väga oluline on õhu – ja aurutõkke süsteemi kvaliteetne paigaldus vastavalt ettenähtud juhistele, mis tagab maja hea õhupidavuse. Ilma kvaliteetse ja hoolsa paigalduseta maja õhupidavust ei saavutata.

Sertifitseeritud rõhutestid

Meie poolt toodetud ja ehitatud elementhoone energiasäästlikkust kontrollime sertifitseeritud rõhutestidega.Õhuliikumisest tingitud vigade vältimiseks on maja ehitades vajalik pärast õhu – ja aurutõkke ning kindlasti enne sisevooderduse paigaldamist teostada õhupidavuse kontroll ehk Blower-Door rõhutest. Enne sisevooderduse paigaldamist ja siseviimistluse tegemist on võimalik avastatud õhulekkeid parandada, mis selgusid rõhutesti tegemisel.

Rõhutest viiakse läbi rõhuerinevusmeetodil nn. Blower-Door abil, millega tekitatakse ukse või akna avasse paigaldatud ventilaatori abil hoones ala – või ülerõhk 50Pa. Seejärel mõõdetakse mitu korda kogu ruumi õhk ühe tunni jooksul vahetub (1/h). Lubatud õhuvahetus on 3/h, passiivmajadel aga 0,6/h. Erinevalt termokaamerast saab Blower-Door testi kontrolli teostada igal aastaajal.

Timbeco elementmajade rõhutestide tulemused

Ehituse kvaliteeti näitavad rõhutestid. Timbeco eripäraks võrreldes teiste tootjatega seisneb selles, et Timbeco konstruktsiooni lahendused on rõhutestidega testitud. Kasutame Blower-Door testi, kus hoone sisse tekitatakse ülerõhk ning mõõdetakse õhu vahetumist. Rõhutestide teostamine annab meile tagasisidet konstruktsioonilahenduse efektiivsusest ning kliendile annab kindluse, et ehitatud paarismaja on kvaliteetne.

Hoone tüüp
Püstitus
Nimi
Asukoht
n₅₀ (1/h )
Kortermaja 2014 Prima Vista NOR 0,62
Paarismaja 2014 Alasäterin A FIN 0,88
Paarismaja 2014 Alasäterin B FIN 1,22
Paarismaja 2014 Alasäterin C FIN 1,04
Paarismaja 2014 Alasäterin N FIN 0,94
Paarismaja 2014 Uuesalu Metssea 10 EST 0,73
Paarismaja 2014 Uuesalu Metssea 16 EST 0,62
Eramu 2013 Neeme EST 1,02
Eramu 2012 Villa Laulasmaa EST 1,3
Eramu 2012 Villa Swing SWE 0,58
Eramu 2009 Käsmu EST 1,5

« Tagasi