Elementmaja eelised

Projekteerime, toodame ja püstitame puitelementhooneid

Projekteerime, toodame ja püstitame puitelementhooneid
Projekteerime, toodame ja püstitame elementhooneid

Projekteerime, toodame ja püstitame elementhooneid
Projekteerime, toodame ja püstitame puitelementhooneid

Projekteerime, toodame ja püstitame puitelementhooneid
Projekteerime, toodame ja püstitame puitelementhooneid

Projekteerime, toodame ja püstitame puitelementhooneid
Projekteerime, toodame ja püstitame puitelementhooneid

Projekteerime, toodame ja püstitame puitelementhooneid
Projekteerime, toodame ja püstitame puitelementhooneid

Projekteerime, toodame ja püstitame puitelementhooneid
Toodame ja püstitame elementmaju

Toodame ja püstitame elementmaju

  

Puitsõrestik tehnoloogial elementmajal on mitmeid olulisi eeliseid ehitusplatsil ehitatavast majast – ehituse kiirus, rahaline kokkuhoid, kindel kvaliteet ja garantii.

Raha kokkuhoid

Elementmaja annab täiendava ajalise ja rahalise kokkuhoiu ka seeläbi, et samaaegselt tootmisega tehases võib ehitusplatsil viia läbi pinnasetöid, trasside ning vundamendiehitust. Ehitusobjektil ehitatava maja puhul ei saa enamikke töid samal ajal teha ning seetõttu pikeneb ehitusaeg oluliselt. Kui võtame ehituse eelarveks 120 000 eurot ning intressiks aastas 5% (pank + euribor), suurenevad pooleaastase ehitusaja kasvades ainuüksi intressikulud kliendile umbes 3000 euro võrra (või 500 eurot kuus).

Aja kokkuhoid

Kõige tähtsamaks on ehituse kiirus, millest sõltub kogu ehituse eelarve. Elementmaja püstitatakse 3-5 päevaga „ilmastikukindla soojustatud karbi“ valmidustasemesse ehk selle ajaga on hoonel värvitud voodriga soojustatud välisseinad, siseseinad, vahelagi ja katus. Mida pikem on ehitusaeg, seda suuremaks muutuvad kulutused töömeestele, objekti valve- ja kindlustustasule, prügikonteineritele ning omaniku ajale.

Materjalide säästlik kasutamine

Maksimaalse tehasevalmidusega elementmaja puhul on ka kindlasti säästlikumalt materjale kasutatud, mis tähendab kliendile rahalist kokkuhoidu, kuna materjalide kulu on tehases maksimaalselt optimeeritud.

Vaata kuidas toodetakse ja püstitatakse elementmaja.

Töö kvaliteet ja sõltumatus ilmastikutingimustest

Maja konstruktsioonielemendid valmivad tehases, kus sertifitseeritud kvaliteedi- ja juhtimissüsteem tagab automaatselt kõigi materjalide valmimise lähtuvalt kvaliteeditingimustest. Tootmises testitakse üle ja vastutatakse ka kõigi nende majaga tarnitavate materjalide eest, mida tehas ise ei tooda. Suure eelisena on kõik hoone materjalid ja konstruktsioonid tehase kuivades ruumides kaitstud ilmastikumõjude eest ning ka nende pakendamisel on sellele suurt tähelepanu pööratud. Elementmajade eeliseks on sõltumatus aastaaegadest, mis võimaldab elementhooneid ehitada aastaringselt.

Garantii

Tellides maja ehituse ja püstituse majatehaselt, võtab majatehas vastutuse ehituse kvaliteedi osas ning klient suhtleb turvaliselt ja probleemivabalt ainult ühe ettevõttega. Kvaliteetselt ehitatud ja püstitatud tehasemajal on kindlasti suurem turuväärtus, kuna ehitus vastab kõikidele normidele ja seadustele ning omab vajalikku dokumentatsiooni alates teostatud tööde aktidest, ehituspäevikutest kuni materjalide sertifikaatideni.

« Tagasi