Elementmajad

elementmajad

Timbeco Woodhouse elementmajad valmivad suurelementidena tehases. Suurelemendi puhul on terve konstruktsioon (nt. välissein koos uste ja akendega või katus) tehases valmis ehitatud ja monteeritakse tõstemehhanismiga paika, vähendades oluliselt ehitusaega. Suurelemendid on kuni 12 meetrit pikad ja 2,8 meetrit kõrged (eriveoste puhul ka kõrgemad).

elementmajadTimbeco elementmajade tootmine on vastavuses rahvusvaheliste ehitusnormidele ja seadustega (ISO 9001:2008, TEK10, RYL, EUROCODE 5, RT kartoteegid). Kandvates konstruktsioonides kasutame tugevussorteeritud puitu (C24). Jäikuse saavutamiseks on elementide tapid teostatud täisautomaatsete puidutöötlusmasinatega, mis võimaldab meil sissetappida puidust diagonaalid ja tapipesad. Oleme paindlikud ja suudame toota elementmajad vastavalt tellija projektile.

Elementmaja konstruktsioon

Elementmaja koosneb erinevates konstruktsioonielementidest, milles lähemalt saate lugeda siit:

Toodame elementidest järgnevaid hooneid:

  • Kortermajade tootmine
  • Suvilate tootmine
  • Ridaelamute tootmine
  • Avalike hoonete tootmine
  • Paarismajade tootmine
  • Eramute tootmine
  • Hotellide tootmine

« Tagasi