Elementkonstruktsiooni energiatõhusus

Energiatohus elementkonstruktsioonEnergiatõhususe all mõtleme kontrillitud õhu liikumist konstruktsioonis. Kontrolli saavutamine õhu liikumise üle ongi tänapäevase energiasäästliku ehituse põhieesmärk. Kontrollimatu õhuliikumisega konstruktsioonis kaasneb ka niiskuse liikumine. Lisaks ülisuurele soojakaole seinakonstruktsioon märgub ning tagajärjeks on kahjustused: hallitusseened, mädanikud vms. Siseõhus lendlevad hallitusseente eosed on väga kahjulikud inimese tervisele. Niiskusest põhjustatud kahjustuste vältimiseks peab kasutama varieeruva niiskustakistusega auru- ja õhutõkkeid.

Konstruktsiooni kuivamisvõime peab olema alati suurem kui eeldatav niiskuskoormus. Kaasaegsetes konstruktsioonides ei tohi enam kasutada lihtsat aurutõket, vaid sertifi tseeritud auru – ja õhutõkkesüsteeme.

KUIDAS ME TAGAME ELEMENTKONSTRUKTSIOONIDE ENERGIATÕHUSUSE

Spetsiaalsed sertfifisteeritud teibid

Kasutame spetsiaalseid teipe avatäidetele ja nurga liidestele ning looduslik lateksi põhine liim õhu – ja aurutõkkepaberi servade kinnitamiseks betooni ja puidu külge.

Õhu- ja aurutõkkesüsteemid

Kasutame sertifitseeritud õhu – ja aurutõkkesüsteeme. Sertifi kaat kinnitab süsteemi otstarvet ning vananemiskindlust. See on vajalik, sest energiamärgis väljastatakse kümneks aastaks. Kümne aasta möödumisel teostatakse energiaaudit uuesti ning siis on valede materjalide kasutamisest tingitud vigade kõrvaldamine väga keeruline ning kulukas.

Kvaliteetne paigaldus

Väga oluline on õhu – ja aurutõkke süsteemi kvaliteetne paigaldus vastavalt ettenähtud juhistele, mis tagab maja hea õhupidavuse. Ilma kvaliteetse ja hoolsa paigalduseta maja õhupidavust ei saavutata..

« Tagasi