Miljövänlig tillverkare av trähus

Timbecos produktionsverksamhet är miljövänlig och hållbar, vi sätter värde på hälsovänlig och ekologisk boendemiljö. Vi är måna om att vår verksamhet inte ska skada den omgivande miljön eller ge för mycket förorening. T ex använder vi träavfall och sågspån för uppvärmning av vår produktionsanläggning. Dessutom tillverkar vi träbriketter av sågspån. Med hänsyn till principen av reducerat ekologiskt fotspår optimerar vi alla tillverkningsprocesser för att säkerställa så miljövänlig tillverkning som möjligt.

För närvarande håller vi på att införa ett miljöledningssystem ISO 14001 och ett arbetssäkerhetssystem enligt OHSAS 18001. Vi hoppas att få båda ledningssystem certifierade under första halvåret av 2016.

Kvaliteten av byggelement i trä samt det resulterande inneklimatet och invånarnas välmående beror på kvaliteten av material som används vid tillverkning och uppförande av huset. Vi använder uteslutande högkvalitativa och certifierade material hos våra trähus.

Huvudråvaran för tillverkning av elementkonstruktioner är nordisk furu, produkterna är inte behandlade med några kemikalier och timmern som används kommer från väl förvaltade skogar vilket bekräftas av FSC-certifikat av våra leverantörer.

« Tagasi