Hållfasthetssorterat trä

För bärande konstruktioner används hållfasthetssorterat virke som möter kraven från Nordic Standard INSTA142.

I likhet med andra trämaterial som tillverkas av Timbeco är det hållfasthetssorterade virket hyvlat till rätt dimensioner, visuellt hållfasthetssorterat och märkt.

Träet sorteras enligt visuella kriterier, varav det viktigaste är antal förgreningar, deras storlek och placering. Hållfasthetssorterat trä märks med sorteringsklass och varje del märks separat. Hållfasthetssorteringen får endast utföras av en person som har genomgått rätt utbildning och har ett giltigt intyg.

Vi tillverkar hållfasthetssorterat virke i följande hållfasthet- och kvalitetsklasser (enligt INSTA 142): T3(=C30), T2(=C24), T1(=C18) och T0(=C14).

« Tagasi