Ansvarsfull arbetsgivare 2013

Timbeco_unistuste_tooandja_tunnistus_engPå konferensen „Drömarbetsgivare: 100 idéer” den 30 januari 2014 utfärdades specialpriset för skapande av hållbar arbetsmiljö till Timbeco Woodhouse.

Tävlingen Drömarbetsgivaren är avsedd för företag och organisationer vars interna arbetsorganisation och arbetskultur kan stå som förebild för andra och positivt skiljer dem från många andra arbetsgivare. Tävlingen hade totalt 25 deltagare, bl a Elisa Eesti AS, Ericsson Eesti AS, Playtech Estonia OÜ, Saku Õlletehase AS, Tele2 Eesti AS m fl.

Titeln Drömarbetsgivaren gick till Estlands säkerhetsakademi. Timbeco Woodhouse OÜ fick specialpriset av Estlands forum för ansvarsfullt entreprenörskap som berömde Timbeco för skapande av hållbar arbetsmiljö. Timbecos personalchef Angelika Leis: „Det är en viktig utmärkelse för ett produktionsföretag. Vi vill engagera de bästa specialisterna i vårt team och arbetar därför ständigt med förbättring av arbetsmiljön. Grönt och familjefokuserat tänkande är principen bakom planeringen av vår arbetsmiljö. Utmärkelsen visar att vi är på rätt väg.“

Intervju av Estlands forum för ansvarsfullt entreprenörskap med Timbeco Woodhouses personalchef Angelika Leis.

Vad är (den affärsmässiga) nyttan med att göra mer än lagen kräver för era anställda? Med andra ord, varför gör ni det?

Vårt mål är att vara det bästa företaget i branschen, personalen ger det största värdet åt ett företag, om de anställda är nöjda så kommer allt annat att följa naturligt.

Hur beskriver Du företaget som arbetsgivare – vad är era värden, löften, vad som är viktigt?

Vi anser oss som ett ansvarsfullt företag: vi tar hänsyn till personalen, lägger stor fokus på arbetsmiljön, på goda relationer mellan människor, på hälsan. Vi är medvetna om att varje anställd medför ansvar – inte bara inför den anställda utan även hans eller hennes maka/make och barn, dvs hela familjen.

Vi sätter värde på långvariga anställningar, en anställd har redan 18 arbetsår hos oss under företagets 20 verksamhetsår och många har arbetat här i 10-12 år. Vi har utarbetat ett motiverande utvecklingssystem, introduktions- och utbildningssystem samt ett motiverande lönesystem. Vi strävar efter att alla våra anställda ska vara stolta och glada över sina moderna arbetsförhållanden, vårt fina team och vår teamanda.

Bidrar de statliga reglerna och skattesystemet till möjligheterna att ta hand om sina anställda, vara en s k ansvarsfull arbetsgivare? Kommentera lite. Vad skulle kunna vara annorlunda?

Situationen kunde alltid vara bättre men efterlevnad av lagbestämmelser och korrekt skattebetalning är något som hör till rollen som ett ansvarsfullt företag. En sak som enligt vår mening kunde beskattas förmånligare på den statliga nivån är allt i samband med förmåner som tillhandahålls av arbetsgivaren. Idag beskattas t ex ett företags tränings-, födelse- eller skolbidrag till sina anställda med förmånsskatt, så blir sådana förmåner ytterst dyra för företaget. Vi tror att om sådana tjänster undantogs från förmånsskatt skulle många företag överväga att erbjuda dem till sina anställda.

Berätta om och hur det ni gör i arbetsmiljön följer er vision om företagets samhällsansvar i bredare mening. Vilka andra frågor i samband med samhällsansvar / ansvarsfullt entreprenörskap är viktiga för er och hur uttrycker det sig?

När det gäller vårt företag kretsar frågan om samhällsansvar kring tillverkning av miljövänliga trähus. Ett av våra särdrag är säkert även tillverkning av Thermolog-ekohus. Vi utarbetade lösningen för ekohuset ThermoLog för att erbjuda våra kunder en huslösning av naturliga material och med hälsovänlig boendemiljö.

Timbecos produktionsverksamhet är miljövänlig och hållbar, vi sätter värde på hälsovänlig och ekologisk boendemiljö. Det är viktigt för oss att vår verksamhet inte ska skada den omgivande miljön eller orsaka onödig förorening. T ex använder vi restvirke och sågspån för uppvärmning av våra produktionsbyggnader. Dessutom tillverkar vi träbriketter av sågspån. Enligt principerna för reducerat ekologiskt fotspår optimerar vi alla tillverkningsprocesser för att göra tillverkningen så miljövänlig som möjligt. Kvaliteten på det färdiga trähuset, dess inneklimat och användarnas nöjdhet beror på kvaliteten av materialen som har använts vid tillverkning och uppförande av huset. Vi använder uteslutande certifierade kvalitetsmaterial i våra trähus.

Huvudråvaran vid tillverkning av hus utgörs av estniskt talltimmer, produkterna har inte bearbetats med kemiska ämnen och timret som vi använder kommer från hållbart skogsbruk vilket intygas av våra leverantörers FSC-certifikat.

« Tagasi