Om företaget

Timbeco_kollektiivTimbeco är en modern byggelementfabrik i Estland som tillverkar högkvalitativa byggelement i trä. Vi projekterar, tillverkar, transporterar och uppför projektspecifika byggelement i trä med maximal prefabriceringsgrad.

Vi strävar efter att vara en pålitlig och långvarig partner för våra kunder. Att tillhandahålla tjänster på hög professionell nivå, högkvalitativa projektspecifikt tillverkade byggelement och monteringsfärdiga hus.

Vår styrka jämfört med andra byggelementfabriker är att vi utför större delen av bearbetningen av råvaror själva och kan således erbjuda förmånligare priser, bästa kvalitet och kortare leveranstider.

Vi är även den enda byggelementfabriken i de baltiska länderna och en av de få i Nordeuropa som har CE-märkning. Vårt kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2008.

.

Timbecos historia

Timbeco är ett familjeföretag som har koncentrerat tre generationers erfarenhet av träbearbetning.

Timbeco palkmaja Hytte Lesja_031_2010 (4)

Perioden av timmerhus

Föregångaren för dagens Timbeco Woodhouse OÜ var Palktare OÜ som grundades 1993. Det estniska ordet palktare betyder ett litet timmerhus. Som namnet antyder tillverkade Palktare OÜ handbilade timmerhus. Så småningom blev produktionsutrustningen moderniserad och 5 år efter grundandet började man även tillverka hus av fräst timmer vid sidan av handgjorda timmerhus. 1999 köptes en produktionsanläggning i Tõdva i Saku kommun där företaget är verksamt än idag.

Timbecos timmerhusperiod präglades av vågade beslut som gav företaget chansen att växa och utvecklas. Detta i en situation där Estland hade nyss återupprättat sin självständighet (1991) landets ekonomi och osäkerhet rådde i landets ekonomi. Redan från början hade Timbeco en hög produktionsteknisk nivå och strävade efter att tillhandahålla produkter med högre kvalitet än andra i branschen. I 2000-talets början började man exportera timmerhus till Japan vilket bevisar den höga kvaliteten av Timbecos timmerhus.

Timbeco har fortsatt med tillverkning av timmerhus och 99% av dem exporteras till Japan.

Perioden av ekologiska hus

Post&Beam_puitmaja_Swing (6)I början av 2000-talet behövde Timbeco utvidga sin produktportfölj och även tillhandahålla hus med andra konstruktionstyper vid sidan av timmerhus. Man fick idén att utarbeta en huslösning som skulle fungera som ett alternativ till timmerhus och även uppfylla de allt strängare kraven på energihushållning.

Med utgångspunkt i denna idé utarbetade Timbeco 2009 ett innovativt koncept för ekohus som fick heta ThermoLog™. Den ursprungliga idén var att tillhandahålla monteringsfärdiga hus som skulle se ut som timmerhus, ha en “luftgenomsläpplig väggkonstruktion” som kännetecknar timmerhus och endast innehålla naturmaterial. Idag har konceptet vidareutvecklats och förutom hus i timmerhusstil kan kunden beställa ekologiska monteringsfärdiga Thermolog-hus med diverse fasadbeklädnader (sten, puts, träpanel) och maximal prefabriceringsgrad.

Flest Thermolog-hus har byggts i Estland men de finns även i Storbritannien och Sverige.


Perioden av byggelement i trä

B8_veggelementer(1)Man beslutade att använda kunskaper och erfarenhet från tillverkning av monteringsfärdiga Thermolog-hus även i företagskunders intressen. Så började Timbeco leverera helhetslösningar för byggelement och monteringsfärdiga byggnader till både privata kunder och företagskunder. Idag utgörs Timbecos huvudverksamhet av tillverkning av elementkonstruktioner för företagskunder.

Inom sektorn av företagskunder är företaget aktivt på marknaderna i Finland, Sverige, Norge och Storbritannien. Oftast uppför man hyreshus, förskolor, skolor, produktionsbyggnader och kontorsbyggnader av byggelement. Timbeco samarbetar med Nordeuropas största byggkoncerner såsom NCC, PEAB osv.

« Tagasi