Byggande av monteringsfärdiga hus

Vi bygger monteringsfärdiga hus enligt kundens projekt. De monteringsfärdiga husen tillverkas på Timbecos fabrik som stora byggelement med maximal prefabriceringsgrad och monteras på byggplatsen, vid behov av Timbecos byggteam.

Byggelement kan förses med fullt monterade fönster, invändig och utvändig beklädnad, eltillbehör och mycket annat.

De stora byggelementen är upp till 12 meter långa och 2,8 meter höga, eller även högre om specialtransport ska användas.

Vi har CE-märkning för tillverkning av monteringsfärdiga hus och kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008. Timbecos tillverkning av monteringsfärdiga hus och byggande av dessa uppfyller svenska (EUROCODE-5) byggnormer och -lagar.

Kunder

Vår kundbas inkluderar såväl huvudentreprenörer inom byggbranschen (NCC, SRV, PEAB) som större och mindre fastighetsutvecklare, byggföretag och detaljförsäljare av hus. Kunder uppskattar oss främst för den höga kvaliteten av monteringsfärdiga hus och helhetstjänsten för tillverkning av byggelement och byggande.


Fördelarna med Timbecos byggande av monteringsfärdiga hus

Elementmaja_Pystituse juhisUtförlig teknisk dokumentation- Bygget av ett högkvalitativt monteringsfärdigt hus börjar med projektering. Inte alla tillverkare av monteringsfärdiga hus kan skryta med en egen projekteringsavdelning och ett 3D-designsystem. Det kan Timbeco. Fördelen med en intern projekteringsavdelning är nära samarbete och kommunikation mellan tillverkningsavdelningen, projektörer och byggare – vilket tillsammans ger ett slutresultat med hög kvalitet. 3D-design möjliggör större precision, enkel och begriplig presentation av tekniska lösningar för kunden och upprättande av lättbegripliga monteringsanvisningar. Se vårt exempelprojekt här.

Energieffektiva fogar

Konstruktionsfogarna hos våra monteringsfärdiga hus har optimerats med hjälp av specialprogrammet Therm. Så har vi eliminerat köldbryggor i konstruktioner av våra monteringsfärdiga hus och förbättrat energihushållningen.

Extra styva trästommar

Valissein - diagonaalid UuesaluTill skillnad från de flesta byggelementfabriker använder vi snedsträvor och tappar för att ge träelementen ytterligare styvhet. Snedsträvor och tappning utförs med hjälp av den helautomatiska träbearbetningsanläggningen Hundegger K2. Förutom extra styvhet förbättrar snedsträvorna och tapparna stommens bärförmåga i händelse av brand.

.

.

.

Husen kan monteras i alla väder

Timbeco förpackar de tillverkade elementen i torr fabriksmiljö i vattentät plastfolie. Dessa väderbeständiga förpackningar ger en stor fördel under monteringsfasen av bygget eftersom plastöverdrag möjliggör att montera byggnader även vintertid och i regn.

Erfaret monteringsteam

Liksom tillverkningen kräver montering av ett monteringsfärdigt hus både kunskaper och erfarenhet. Omfattande erfarenhet, professionell personal och direkt kommunikation mellan monteringsenheten och projekterings- och produktionsenheten bidrar tillsammans till ett slutresultat med hög kvalitet.

Kontrollerad komplett lösning

Byggnadens lufttäthet prövas med hjälp av tryckprov. Styrkan av Timbeco bland övriga tillverkare är att Timbecos konstruktionslösningar genomgår tryckprovning. Vi tillämpar Blower Door-prov där övertryck skapas inuti byggnaden och utbytet av luft uppmäts. Sådana tryckprov ger oss återkoppling om konstruktionslösningens effektivitet. De försäkrar även kunden om kvaliteten av det monteringsfärdiga huset.

Elekter_valisseinasFabriksmonterad elektrisk utrustning

På vår fabrik kan byggelement tillverkas med maximal prefabriceringsgrad. Detta innebär även montering av styva rör och dosor för kabeldragning enligt kundens elprojekt.

Fabriksförberedelse för elinstallation möjliggör att klä både utfackningsväggar och innerväggselement med önskat material (träpaneler, gipsskiva, OSB osv) på båda sidor utan att beklädnaden behöver avlägsnas på byggplatsen för kabeldragning vilket sparar byggtid betydligt. Jämfört med platsmonterade kabelrör ger fabriksmonterade kabelrör säkrare kvalitet eftersom kabelrören monteras omsorgsfullt mellan skikt av isolerull utan att skada ång- och vindskyddsskikt, inte genom att trycka eller skjuta ner dem i ullskiktet vilket skulle försämra konstruktionens värmeprestanda.

Flexibel produktion

Vi anser att flexibel tillverkning är en av våra fördelar framför andra tillverkare av monteringsfärdiga hus. Dvs att vår produktionsutrustning inte sätter några gränser för mått eller prefabriceringsgrad på byggelement som kunden behöver. Jämför med en automatiserad produktionslinje för byggelement i trä som endast möjliggör tillverkning av byggelement med fasta mått utan att kunna ta hänsyn till fraktdetaljer och förhållanden på byggplatsen.

Produktionskapacitet

Vår produktionskapacitet är ca tio hus med maximal prefabriceringsgrad i månaden (alla konstruktioner utgörs av byggelement). Ett monteringsfärdigt hus betyder här ett fristående småhus med nettoarea på 120 m2.

I kvadratmeter är vår produktionskapacitet 15,000 m2 elementstommar i månaden. Kapaciteten beror dock kraftigt på projektets komplexitet och är högre vid enklare konstruktioner och lägre vid mer invecklade konstruktioner. Vid behov kan höja den månatliga kapaciteten till högst 20,000 m2. Vår målsättning är att öka produktionskapaciteten för elementkonstruktioner till 30,000 m2 per månad senast 2020.

BRANDMOTSTÅND

Trähus anses ofta vara mindre brandtåliga än andra typer av hus. Men det finns olika metoder för att göra träkonstruktioner precis lika brandsäkra som ett stenhus.

Vi använder specialskivor (gips- och fibercementskivor) för att höja brandmotståndet av byggelementen. Vi använder även brandskyddsfärg och certifierad brandskyddsimpregnering (Holz Prof, Teknos, Dricon osv). Isolermaterial av klass A används för ökad brandmotstånd.

Elememtmaja_transportLastning i paketform

Vi har infört paketmetoden för att underlätta lastning och lossning av byggelementen. Beroende på fordonets mått förpackas flera byggelement ihop (alla byggelement är även förpackade separat) och lastas som ett paket. Förutom tidsbesparing vid lastning möjliggör metoden kunden att enkelt lagra byggelementen på byggplatsen eftersom inga ramar behöver byggas för att hålla byggelementen upprätt. Paneler kan förpackas utifrån fraktkapaciteten eller monteringsordningen.

Se resultaten av våra tryckprov
Passivhus krav på n₅₀ är mindre än 0,6 (1/h)

Byggnadstyp
Uppförande av året Projektnamn Läge n₅₀ (1/h)
Villa 2015 Ursvika NOR 0,29
Hyreshus 2014 Lervig B8 NOR 0,58
Hyreshus 2014 Prima Vista NOR 0,62
Parhus 2014 Alasäterin A FIN 0,88
Parhus 2014 Alasäterin N FIN 0,94
Parhus 2014 Uuesalu Metssea 10 EST 0,73
Parhus 2014 Uuesalu Metssea 16 EST 0,62
Villa 2012 Villa Swing SWE 0,58

Skicka mig en förfrågan

Rauno NõmmikoIMG_2936_Rauno
försäljningsingenjör
tel: +372 6737 703
rauno[at]timbeco.ee

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Sänd mig en kopia av förfrågningen

Registrera dig för nyhetsbrevet

Infoga säkerhetskod
captcha

« Tagasi