Varför ska du välja Timbeco?

Utfackningsväggar, takelement, innertakselement.

Utfackningsväggar, takelement, innertakselement.
Uppförande av hyreshus, radhus, parhus, skolor

Uppförande av hyreshus, radhus, parhus, skolor
Vi är en byggelementfabrik

Vi är en byggelementfabrik
Uppförande av kontorsbyggnader, byggnader för utbildningsinstitutioner och affärsbyggnader

Uppförande av kontorsbyggnader, byggnader för utbildningsinstitutioner och affärsbyggnader
CE-märkning, kvalitetssystem enligt ISO 9001:2008

CE-märkning, kvalitetssystem enligt ISO 9001:2008

  

Lång erfarenhet

 • 25 års erfarenhet av tillverkning – 25 år av aktiv affärsverksamhet talar för sig själv. Vi har tillverkat över 2000 träbyggnader för 26 olika länder. Vår ledning såväl som våra anställda är professionella yrkesmän.
 • 16 år i Japan – företagets erfarenhet och våra produkters höga kvalitet kan bevisas genom över 16 års erfarenhet av att tillverka för den japanska marknaden, till vilken vi, till havs, har levererat över 1600 containers innehållande hus.

Företagets tillförlitlighet

 • AA i kreditbetyg – företagets tillförlitlighet är säkerställt genom kreditbetyget AA, utfärdat av Estlands kreditvärdighetsregister sedan 2006. Se vårt kreditbetygscertifikat.
 • CE, ETA, ISO 9001:2015 och FSC-certifikat – högkvalitativa byggnader med trästomme och monteringsfärdiga byggelement tillverkas utifrån standarden ISO 9001:2015. Vårt virke kommer från en välskött skog, vilket våra leverantörer garanterar genom FSC-certifikat.
 • Leveransgaranti – vi tryggar våra leveranser med bankgaranti, vilket ger kunden tryggheten att ifall Timbeco skulle orsaka en sen leverans kommer kostnaderna relaterade till förseningen ersättas.
 • Garanti för avtalsenlig betalning – vi tryggar genomförandet av avtal med en bankgaranti, vilket ger kunden trygghet då all förskottsbetalning är säkrad tills dess av produkten är mottagen.
 • Fullständiga lösningar – från projektering och tillverkning till montering. På så sätt kan kunden lättare styra processen.

must_CE  must_ISO  must_ETA

 

Modern produktion

 • Modern teknologi – användandet av moderna automatiska CNC-maskiner vid tillverkningen av monteringsfärdiga byggelement i trä och hus säkerställer bästa möjliga förhållande mellan pris och kvalitet. Detta ger oss möjligheten att erbjuda ett pris som är 25% lägre än våra Skandinaviska konkurrenters.
 • Konstruktion- och monteringskvalitet – Hus som projekterats och tillverkats av oss monteras och konstrueras av vårt dotterbolag, konstruktionsbolaget Timeco Ehitus. Timbeco Ehitus garanterar rätt montering av produkten och arbete av hög kvalitet.
 • Tillverkning av provprodukter – innan vi påbörjar tillverkningen erbjuder vi våra kunder möjligheten att besöka vår fabrik för att bekanta sig med provprodukten som tillverkas efter deras önskemål. Detta ger kunden chans att försäkra sig om Timbecos produktionskvalitet och de material som används.
 • PerfoTryckprovningar – vi utfärdar certifierade tryckprovningar på många av våra tillverkade och byggda hus eftersom vi är säkra på att vår produktion överensstämmer med målmarknadens krav på energieffektivitet.
 • 3D CAD planering – fördelen med 3D-design är främst att tillverkningsritningarna även tjänstgör som monteringsbeskrivningar. Detta gör hela konstruktionen lättbegriplig och uttömmande. Läs mer.

Tveka inte att kontakta oss och be om de kontaktuppgifter som gäller för ditt lands referenser.

« Tagasi