Projektering

Projektering av ett monteringsfärdigt hus börjar från detaljer. En kvalitetskonstruktion med lång livslängd bygger på ett grundligt, väl genomtänkt projekt. Fördelen med Timbeco framför flera andra byggelementtillverkare är ett detaljerat husprojekt. Vi använder mjukvara för 3D-projektering (AutoCad, HSBCad, BIM, ArchiCad osv) som säkerställer större precision, enkel och begriplig presentation av tekniska lösningar för kunden och upprättande av lättbegripliga monteringsanvisningar.

Projektörer av Timbeco har långvarig erfarenhet av projektering av monteringsfärdiga hus och följaktligen även kunskaper om effektiva lösningar för fogar. I samarbete med kunden utarbetar vi unika, mest kostnadseffektiva lösningar för varje projekt.

Timbecos projekt för monteringsfärdiga hus inkluderar bland annat:

Materialförteckning

Materialförteckningen anger uppgifter om material som har använts vid tillverkning av byggelementen: användningsområde, mått, tekniska specifikationer, volymer, materialreserv osv. Så får kunden en översikt över material och materialmängder som används vid byggnaden.

Materjali_spets_1

Förteckning över specialmaterial

Även en förteckning över specialmaterial med ritningar upprättas enligt projektet. T ex målning av fasadbeklädnad, limträmaterial, stomkompletteringar, fönsterbleck osv. Förteckningen över specialmaterial beror på behoven av det aktuella projektet.

Erimaterjali spets

Förteckning över foglösningar

I projektet anges även ritningar på alla foglösningar i det monteringsfärdiga husets konstruktion med detaljerade beskrivningar.

Solmjoonis_1

3D-visualisering av konstruktioner

I våra projekt medföljs varje konstruktionsritning av en 3D-visualisering av konstruktionen. 3D-visualisering av konstruktionen ger en översikt över slutresultatet som är nödvändig för både planering av transport och uppförande av byggnaden.

3D_konstruktsioon_1

Uppförandeanvisning eller 3D-visualisering av element

Varje byggelement är även visualiserad i 3D. Så får både kunden och byggaren en översikt över den slutgiltiga sammanställningen av elementen.

Pystitusjuhis_1

Beräkningar

Vi utför hållfasthets- och energiberäkningar för konstruktionen enligt order och efter behov.

Elementritningar

Elementritningarna anger varje skikt av elementet som separat ritning med projektörens kommentarer, elementets tvärsnitt och vid behov även en ritning över fogar. Ritningar på elementskikt är nödvändiga för kunden t ex för utförande av specialarbeten eller för konstruktionsändringar efter uppförandet av byggnaden.

Elemendijoonis_1

« Tagasi