Innertakselement

Vahelagi1Vi tillverkar högkvalitativa innertakselement enligt kundens projekt. Vid behov erbjuder vi även montering av innertakselement.

Vid tillverkning av innertakselement utgår vi från svenska (EUROCODE-5) byggkrav och -föreskrifter. Kvalitetsledningen av vår byggelementfabrik bygger på den internationella standarden ISO 9001:2015. Vi har europeiskt tekniskt godkännande för tillverkning av monteringsfärdiga hus (från Sintef) och CE-märkning (från BM Trada).

Vi samarbetar med huvudentreprenörer inom byggbranschen (NCC, Peab, SRV), stora och små byggföretag samt utvecklare. Våra kunder uppskattar högt vår erfarenhet av konstruktionsprojektering men även den höga kvaliteten av byggelementen och professionell kundservice.

Tillverkningsmöjligheter för innertakselement

Användning av limträbalkar

Förutom vanliga takelement i trä tillverkar vi även av element i limträbalkar. Användning av limträbalkar möjliggör att tillverka innertakselement med lång spännvidd – upp till 15 meter.

inserted ceiling element Timbeco

Användning av I-balkar

Vår fabrik kan även tillverka innertakselement av I-balkar. Användning av I-balkar möjliggör att uppnå bättre U-värde vid innertakselement eftersom elementet rymmer mer isolermaterial än vid en trästomme. Användning av I-balkar gör även innertakselementet lättare. Till skillnad från innertakselement med vanlig stomme kan man borra ventilationsöppningar i I-balkar vilket betydligt underlättar installation av ventilationsrör.

I-talad

Genomföringar för ventilationsöppningar

Genomföringar för ventilationsöppningar kan utföras i innertakselement på fabriken.

Vent_Timbeco_v

Användning av fanervirke (kertopuu)

Vi tillverkar även innertakselement i fanervirke. Användning av fanervirkesbalkar möjliggör att tillverka innertakselement med lång spännvidd – upp till 15 meter.

Höjning av brandmotstånd med byggskivor

För att uppnå en brandklass enligt projektet monteras byggskivor som ökar brandmotståndet (gips, träfiberskiva o a brandbeständiga byggskivor) på innertakselement på fabriken.

Höjning av brandmotstånd med metallnät

Mineraliskt isolermaterial skyddar träkonstruktionen av innertakselement mot antändning. Vid behov kan ett metallnät monteras i innertakselement på fabriken. Metallnätet fixerar isolermaterialet väl och skyddar således konstruktionen mot antändning även efter att branden har nått genom byggskivan.

Metallvork

Lösningar för långa spännvidder

Som vid takelement används balkar i limträ eller fanervirke även vid innertakselement med lång spännvidd (upp till 15 m).

Montering av innertaksbeklädnad

Innertaksbeklädnaden kan monteras på innertakselement på fabriken endast om inga elkablar behöver monteras i innertaket. Fabriksmonterad innertaksbeklädnad på innertakselement kan utgöras av gipsskiva, annan byggskiva eller träpaneler.

inserted ceiling element finishing

Montering av ljudisoleringsläkt

För ökad ljudisolering av innertakselement kan en specialläkt i metall monteras på elementet på fabriken.

Akustiline roov

Montering av ljudisoleringsband

För ökad ljudisolering av innertakselement kan även särskilda ljudisoleringsband i gummi monteras på innertakselement på fabriken.

 

 

« Tagasi