Sande Småhus modulhus av volymelement

Projektbeskrivning:

Timbeco Woodhouse OÜ upprättade det tekniska projektet och tillverkade volymelementen. Timbeco Norge AS uppförde elementhuset i Norge. Alla delar av modulkonstruktionen utfördes med prefabricerade träelement. Klimatskalet blev klart på plats på bara några dagar.

Byggnadstyp: Modulhus av volymelement

Ort: Sande, Norge

Golvarea: 66 m2

Kundens order: utvändigt färdig byggnad

Arkitektur: Christensen og Søberg

Byggsystem: prefabricerade volymelement

Leverans från fabriken

Värmeisolerade och tätade volymelement kompletterades med brädbeklädnad och fönster på fabriken. Montering av volymelementen åtföljdes av takläggning och utvändiga slutarbeten.

Utmaning

Transport är alltid en utmaning när det gäller moduler. Modulkonstruktioner behöver optimeras så att de ska kunna transporteras genom tunnlar och transportvolymen utnyttjas så effektivt som möjligt.


Läs mer

« Tagasi