Styrkegradert treverk

Tugevussorteerimise_tunnistus

I bærende konstruksjoner, tilbyr og bruker vi sertifiserte styrke-sorteringer som er i overenstemmelse med kravene til Nordisk Standard INSTA142.

I likhet med andre trematerialer pordusert av Timbeco Woodhouse, er styrke-sorteringene også kalibrert (høvlet til de nødvendige dimensjonene), visuelt styrke-gradert og riktig merket (stemplet).»

Treet graderes i overenstemmelse med visuelle kriterier, der det viktigste er antallet grener, dimensjonene på dem og deres plassering (såkalt gren-forhold). Styrke-gradert tre blir inndelt i en klasse for sin styrkegrad i konstrukjsonen, og hvert kvadrat tømmer merkes separat. Styrke-sortering kan kun utføres av en person som har gjennomgått spesiell opplæring og som har et gyldig sertifikat.

Vi produserer styrke-gradert tre i de følgende styrke- og kvalitetsklasser (i overenstemmelse med INSTA 142): T3 (= C30), T2 (= C24), T1 (= C18) og T0 (= C14).

« Tagasi