Ansvarlig arbeidsgiver 2013

Timbeco_unistuste_tooandja_tunnistus_engDen 30. januar 2014 ble Timbeco Woodhouse tildelt spesialpris på konferansen «Drømmearbeidsgiver: 100 ideer“.

Drømmearbeidsgiver-konkurransen er tiltenkt til foretak og organisasjoner som har noe i sitt interne arbeidsordning og -kultur, som kan settes som et forbilde for andre og som burde skille dem positivt ut blant mange andre arbeidsgivere. 25 organisasjoner deltok i konkurransen, bl. a. Elisa Eesti AS, Ericsson Eesti AS, Playtech Estonia OÜ, Saku Õlletehase AS, Tele2 Eesti AS osv.

Tittelen Drømmearbeidsgiver ble tildelt Estisk akademi for sikkerhetsvitenskap. Timbeco Woodhouse OÜ fikk spesialprisen av Forumet for Bærekraftig Entreprenørskap, som anerkjente Timbeco for skaping av bærekraftig arbeidsmiljø. Personalsjefen ved Timbeco, Angelika Leis: „Dette er en stor anerkjennelse for et produksjonsselskap. Vi ønsker å engasjere de beste spesialister i teamet vårt og derfor driver vi daglig med forbedring av vårt arbeidsmiljø. Hovedprinsippet ved skaping av vårt arbeidsmiljø er en grønn og familiefokusert tenkemåte. Anerkjennelsen viser at vi går i riktig retning.“

Intervju av Forumet for Bærekraftig Entreprenørskap med personalsjefen ved Timbeco Woodhouse, Angelika Leis.

Hvilken (forretningsmessig) nytte ser du i å satse på ansatte mer enn hva pålegges av lovene? Med andre ord, hvorfor?

Hensikten vår er å være best på eget virksomhetsfelt, og foretakets største verdi er jo ansatte, har man fornøyde ansatte, kommer alt annet også.

Hvordan beskriver dere seg selv som en arbeidsgiver – hva verdsetter, lover og understreker dere?

Vi betrakter oss som et ansvarsfullt foretak: vi bryr oss om våre ansatte, legger stor vekt på arbeidsmiljø, mellommenneskelige relasjoner, helse. Vi forstår at vi ikke bare har ansvar for våre medarbeidere, men også for hans/hennes mann/kone og barna, dvs. deres familie.

Vi verdsetter langvarige arbeidsforhold, og én av våre ansatte har hele 18 års ansiennitet pr. våre 20 driftsår, og mange andre har 10-12 år. Vi har skapt motiverende utviklingssystemer for våre ansatte, innlednings- og opplæringssystemer, samt motiverende lønnssystem. Vi streber for at alle våre ansatte skal føle stolthet og glede overfor vårt kule team og god lagånd.

Kan man si at offentlige forskrifter og skattesystem gjør det enklere å satse på egne ansatte, dvs. være en ansvarsfull arbeidsgiver? Kan du kommentere litt? Hva mener du kunne vært annerledes?

Det er alltid plass til mer, men en del av å være et ansvarsfullt foretak er å overholde lovene og ærlig betaling av skatt. Det finnes likevel noe som vi mener burde være rimeligere beskattet, og det er alt som er knyttet til diverse belønninger fra arbeidsgiveren. For tiden er foretaket forpliktet til å betale såkalt fordelsskatt for ansattes belønninger knyttet til idrett, fødsel eller skolestart, noe som gjør at slike belønninger blir svært dyre for foretaket. Vi tror at hvis slike tjenester ikke var beskattet med fordelsskatt, hadde flere arbeidsgivere vurdert bruk av slike støtteordninger til sine ansatte.

Hvordan passer det dere gjør med arbeidsmiljøet inn i deres forståelse for foretakets samfunnsansvar generelt? Hvilke andre aspekter av samfunnsansvar / ansvarsfullt entreprenørskap er viktige for dere og hvordan kommer det til uttrykk?

S: Når det gjelder vårt firma uttrykkes samfunnsansvaret ved produksjon av miljøvennlige trebygninger. Vår særegenhet ligger sikkert også i produksjon av Thermolog økohus. Vi utarbeidet ThermoLog-løsningen for økohus, for å kunne tilby våre kunder en husløsning av naturlige materialer og sunt levemiljø.

Timbeco produksjon er både miljøvennlig og bærekraftig, vi setter pris på et sunt og økologisk levemiljø. For oss er det viktig at virksomheten vår hverken forstyrrer miljøet rundt oss eller skaper overdreven forurensning. Som et eksempel på det bruker vi treavfall og sagflis som oppstår til oppvarming av våre produksjonslokaler. I tillegg produserer vi vedbriketter av sagflis. Vi optimerer ale produksjonsprosesser etter prinsippene for minst mulig økologisk fotavtrykk, og sikrer dermed mest mulig miljøvennlig produksjon. Kvaliteten på trehus i produksjon, rommenes mikroklima og beboernes velferd er avhengig av kvaliteten på materialer som brukes ved produksjon og bygging av huset. Vi bruker kun toppklasses sertifiserte materialer i våre trehus.

Den viktigste råvaren som brukes til bygging a våre hus er estisk furu, produksjonen behandles med ingen kjemikalier og trevirket stammer fra veldrevne skoger, som dokumenteres med FSC-sertifikatet fra våre leverandører.

« Tagasi