Bygging av skoler

Koolide ehitamine

Vi produserer høykvalitets treelementer for bygging av skoler.

Treelementene som kreves til bygging av skoler produseres i samsvar med kundens prosjekt og oppfyller byggenormene- og -kravene i Norge (TEK10).

Bygging av skolehus av treelementer er av høyere kvalitet, raskere og dermed også rimeligere enn bygging av skolehus på byggeplass eller av betong.

Vi tilbyr også oppføring av treelementer til bygging av skole.

Vi driver samarbeid med flere store hovedentreprenører (NCC, Peab, SRV), store og små byggefirmaer og utviklere. Våre kunder verdsetter våre erfaringer med konstruktiv prosjektering, men også elementenes høye kvalitet og profesjonell service.

Fordeler med bygging av skole av Timbeco byggelementer

Produksjonskvalitet hos skoler

ISO 9001-2008 kvalitet – Timbecos kvalitetsstyring er basert på internasjonal standard for kvalitetsstyring, ISO 9001:2008.

CE-merke – vi kan gi CE-merke til skoler som er produsert av oss, som beviser at de produserte konstruksjonene oppfyller EUs krav for helse, sikkerhet og miljø.

Prosjektering av skole

Kostnadseffektive skjøteløsninger – våre ingeniører bidrar ved behov med kostnadseffektive skjøteløsninger for ditt allerede eksisterende skoleprosjekt. Skjøteløsninger som øker produksjonsprosessen eller oppføringen av skolehus reduserer skolens byggekostnader.

Elementmaja_Solme joonis


Energieffektive skjøter – bygningsmessige skjøter i skoler som er produsert av oss er optimert med hjelp av Therm spesialprogram. På denne måten eliminerer vi skolehusets bygningmessige kuldebroer og øker energieffektivitet.

Oversiktlig teknisk dokumentasjon for skole – som sluttresultat av prosjektering vi kunden også motta en oversiktlig og omfattende teknisk dokumentasjon for skole. Bygningsmessig prosjektering av skole utføres ved bruk av lett forståelig 3D prosjekteringsprogramvare, som sikrer en bedre nøyaktighet. I tillegg gjør det lettvint å fremlegge kunden enkle og forståelige tekniske løsninger, samt lage praktiske installeringsanvisninger. Se vårt prosjekteksempel her..

Elementmaja_Pystituse juhis


Produksjon av elementer for skolebygging

Ekstra stive treelementer – Til forskjell fra mesteparten av elementfabrikker bruker vi diagonaler og sammentappinger for å gi ekstra stivhet til treelementene. Diagonaler og sammentappinger utføres i rammeverket ved bruk av Hundegger K2 helautomatisk trebearbeidingsanlegg.

Valissein - diagonaalid Uuesalu

Elementenes størst mulig ferdighetsgrad – hvis det foreligger et prosjekt fra kundens side kan vi på fabrikken ferdigmontere både ventilasjonsgjennomføringer og elektrisk utstyr i elementene. Det samme gjelder vinduer inklusiv ferdigbehandling og inn- og utvendige ferdigbehandlingslag og mye annet. Les nærmere på veggelementer-siden.

Brannsikkerhet – konstruksjonenes brannsikkerhet er særdeles viktig ved bygging av skoler. Til øking av treelementenes brannmotstand bruker vi egnede byggplater (gipsplater, sementplater) i skolehuselementer, som forhindrer brannspredning i konstruksjonene . I tillegg bruker vi brannhemmende maling og sertifisert brannhemmende impregnering av trevirke i skolehuselementer.

Valissein 1

Lydisolasjon – ved bygging av skoler er det også viktig med god lydisolasjon. I tidligere prosjekter for skolebygging har vi oppnådd nødvendig lydisolasjon ved bruk av diverse platematerialer i veggene (gipsplater og sementplater).

Transport av treelementer for skolebygging

Værbestandig emballering – vi emballerer elementene som kreves til bygging av skole i værbestandig plastfolie. Takket være høykvalitets emballering krever elementene ingen ytterligere beskyttelse mot værforhold når de står på byggeplassen i opptil tre uker.

Pakitud multipakk

Transport avhengig av kundens behov – vi tilbyr transport av treelementer etter skolehusets oppføringsrekkefølge. Men transport er også tilgjengelig i en rekkefølge som tar i betraktning minimering av transportkostnader..

Oppføring av skole

Erfarent oppføringsteam – i likhet med produksjon av treelementer for skolebygging, krever også oppføring av skole både kunnskaper og erfaringer. Oppføringsteamet til Timbeco har langvarige erfaringer, profesjonelle medarbeidere og direkte kommunikasjon mellom prosjektering on produksjon, noe som sikrer et sluttresultat av høy kvalitet.

Oppføring i alt slags vær – takket være værbestandig emballasje kan treelementene til bygging av skole oppføres i alt slags vær.

« Tagasi