Bygging av elementhus

Vi produserer elementhus i samsvar med kundens prosjekt. Elementhus produseres på Timbeco-fabrikken i form av storelementer og oppføres ved behov på byggeplassen av Timbecos oppføringsteam.

Elementene kan leveres med ferdigbehandlede vinduer, inn- og utvendig ferdigpussing, elektrisk utstyr og mye annet. Storelementenes lengde er opptil 12 meter og høyde opptil 2,8 meter, høyere i tilfelle av spesialfrakt.

Vi har CE-merke for produksjon av elementhus og ISO 9001:2008 kvalitetsstyringssystem. Produksjon av Timbecos elementhus er i samsvar med bygningsnormer og -regler i Norge (TEK10).

Kunder

Vi driver samarbeid med både hovedentreprenører (NCC, Peab, SRV), og store og små byggefirmaer, utviklere og husforhandlere. Våre kunder verdsetter den høye kvaliteten til våre elementhus og for helhetlig service knyttet til produksjon og oppføring av treelementer.


Fordeler med bygging av Timbeco elementhus

Omfattende teknisk dokumentasjon

Byggingen av et høykvalitets elementhus starter med prosjektering. Ikke alle elementhusprodusenter kan skryte av å ha en egen designenhet og et 3D designsystem. Dette kan Timbeco. Fordelen med en egen designenhet er nært samarbeid og kommunikasjon mellom produksjonsenhet, designere og byggherre, noe som fører til et sluttresultat av høy kvalitet. Fordelen med bruk av 3D programvare er først og fremst at dette sikrer en bedre nøyaktighet, gjør det enkelt å fremlegge kunden enkle og forståelige tekniske løsninger, samt lage praktiske installeringsanvisninger. Se vårt prosjekteksempel her.

Elementmaja_Pystituse juhis

Energieffektive skjøter

De bygningsmessige skjøtestedene i prefabrikkert hus som er produsert av oss er optimert med hjelp av Therm spesialprogram. På denne måten eliminerer vi prefabrikkert husets bygningsmessige kuldebroer og øker energieffektivitet.

Ekstra stive bindingsverksstruktur

Til forskjell fra mesteparten av elementfabrikker bruker vi diagonaler og sammentappinger for å gi ekstra stivhet til treelementene. Diagonaler og sammentappinger utføres i rammeverket ved bruk av Hundegger K2 helautomatisk trebearbeidingsanlegg. I tillegg til å økt stivhet gir diagonalene og sammentappingene konstruksjonen også en bedre bæreevne i tilfelle av brann.

Valissein - diagonaalid Uuesalu

Oppføring av hus i alt slags vær

Timbeco emballerer treelementene som er fremstilt i tørre fabrikkomgivelser i værbestandig plastfolie. Bruk av værbestandig emballering gir en kraftig fordel i byggelementenes oppføringsfase på grunn av at plastfolieemballerte elementer også kan oppføres om vinteren og i regn.

Erfarent oppføringsteam

i likhet med produksjon av elementhus, krever også oppføring av prefabrikkert hus både kunnskaper og erfaringer. Oppføringsteamet til Timbeco har langvarige erfaringer, profesjonelle medarbeidere og direkte kommunikasjon mellom prosjektering on produksjon, noe som sikrer et sluttresultat av høy kvalitet.

Utprøvd helhetsløsning

Kvaliteten på lufttetthet i elementhus bevises ved trykktesting. Timbeco skiller seg ut blant andre husprodusenter med at Timbecos konstruksjonsløsninger er testet med trykktester. Vi benytter Blower-Door test der det opprettes overtrykk inne i elementhuset og deretter måles luftutveksling. Gjennomføring av slike trykktester gir oss tilbakemeldinger om effektiviteten til konstruksjonsløsningen, samt gir kunden sikkerhet for at Timbecos elementhus er av høy kvalitet.

Installering av elektrisk tilbehør på fabrikken

På fabrikken vår kan treelementene produseres med størst mulig ferdighetsgrad. Dette omfatter installering av stive rør og koblingsbokser for elektriske ledninger på fabrikken vår, i henhold til elektriske prosjekter levert av kunden.

Fabrikkinstallert ledningsmateriell tillater dekning av både utvendige og innvendige veggelementer på begge sider med ønsket materiale (trekledning, gipsplate, OSB ol.) uten behov for å demontere disse lagene på nytt på byggeplassen for å fullføre kablingen, noe som sparer betydelig mye byggetid. Sammenlignet med installasjon på byggeplassen vil elektriske rør installert på fabrikken garantere høyere kvalitet siden kabelsystemet blir nøye installert mellom ull-lag, og uten å bryte dampsperre og vindsperre, eller skyve og presse ull-lagene, som reduserer konstruksjonens isolerende egenskaper.

Elekter_valisseinas

Fleksibel produksjon

Vi mener at den kraftigste fordelen vi har foran mange andre elementprodusenter er fleksibel produksjon. Det betyr at vårt produksjonsutstyr setter ingen begrensninger for dimensjoner eller ferdighetsgrad på elementer som kunden har behov for. Til sammenligning kan en produksjonslinje for treelementer kun produsere byggelementer med faste dimensjoner uten å ta hensyn til transportspesifikasjoner eller spesielle forhold på byggeplassen.

Produksjonskapasitet

Den månedlige produksjonskapasiteten vår ligger på ca. ti elementhus med størst mulig ferdighetsgrad, der alle konstruksjoner er laget av treelementer. I denne sammenheng betyr et elementhus en enebolig på 120 m3 netto gulvareal.

Produksjonskapasiteten vår i kvadratmeter er 15,000 m2 treelementer i måneden. Likevel er kapasiteten er i stor grad avhengig av hvor innviklede er prosjektene som vi jobber med, og varierer fra høyere ved enklere design og lavere ved mer komplisert design. Månedlig produksjonskapasitet kan ved behov økes til 20,000 m2. Vi har som formål å øke treelementenes produksjonskapasitet til 30,000 m2 innen år 2020.

Brannmotstand

Det blir ofte antatt at hus av treelementer ikke er like brannsikre som steinhus, men trehus kan bygges like brannsikre som steinhus.

Til øking av elementenes brannmotstand bruker vi egnede gips- og sementplater i elementene. I tillegg bruker vi brannhemmende maling og sertifisert brannhemmende impregnering av trevirke (Holz Prof, Teknos, Dricon osv.). Brannbestandigheten økes også ved bruk av A-klasses isolasjonsmaterialer.

Lasting i pakker

Vi har tatt i bruk en pakkemetode for å legge til rette for lasting og lossing av byggelementer. Flere byggelementer pakkes sammen med utgangspunkt i bilens størrelse og løftes på bilen i én pakke (alle byggelementer er også pakket hver for seg). I tillegg til tidssparing gjør bruk av multipakke-metoden også lagring av treelementer på byggeplassen lettvint for kunden, da det kreves ikke bygging av rammeverk for å holde treelementene i oppreist stilling. Transport av treelementer er mulig både i best mulig kapasitetsrekkefølge eller oppføringsrekkefølge.

Elememtmaja_transport

Se målingsresultater fra trykktester

Passiv hus krav for n₅₀ er mindre enn 0,6 (1 / h)

Bygningstype Montering av året Prosjektnavn Beliggenhet n₅₀ (1/h)
Enebolig 2015 Ursvika NOR 0,29
Boligblokk 2014 Lervig B8 NOR 0,58
Boligblokk 2014 Prima Vista NOR 0,62
Tomannsbolig 2014 Alasäterin A FIN 0,88
Tomannsbolig 2014 Uuesalu Metssea 10 EST 0,73
Tomannsbolig 2014 Uuesalu Metssea 16 EST 0,62
Enebolig 2012 Villa Swing SWE 0,58

Send meg en forespørsel

Margus KlaosIMG_3020_Klaos
salgsingeniør
tel: +372 5191 8421
margus.klaos[at]timbeco.ee

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding

Send meg kopi av forespørselen

Bestille nyhetsbrev

Skriv inn sikkerhetskode
captcha

« Tagasi