Prosjektering

Prosjektering av et prefabrikkerte hus starter fra detaljer. Grunnlaget til en holdbar konstruksjon av høy kvalitet er et grundig og vel gjennomtenkt prosjekt. Fordelen med Timbeco sammenlignet med flere andre elementprodusenter er detaljert husprosjekt. Vi benytter 3D programvare for prosjektering (AutoCad, HSBCad, BIM, ArchiCad ol.), som sikrer en bedre nøyaktighet, gjør det enkelt å fremlegge kunden enkle og forståelige tekniske løsninger, samt lage praktiske installeringsanvisninger.

Timbecos designere har langvarige erfaringer med prosjektering av elementhus og dermed også kunnskaper om effektive skjøteløsninger. I samarbeid med kunden utarbeider vi unike og mest kostnadseffektive løsninger for hvert eneste prosjekt.

Timbecos prosjekt for elementhus består bl. a. av:

Materialspesifikasjon

Materialspesifikasjonen angir data for materialer som er brukt for elementproduksjon: materialets brukssted, mål, tekniske data, antall, materialets lagertilgjengelighet osv. På denne måten får kunden oversikt over materialer og materialmengder som er brukt i huset.

Materjali_spets_1

Spesifikasjon for spesialmaterialer

I samsvar med prosjekt utferdiges det også spesifikasjon med tegninger for spesialmaterialer. Dette gjelder f. eks. maling av utvendig kledning, limtrematerialer, vinduer og dører, vannbord osv. Spesifikasjon for spesialmaterialer er avhengig av prosjektbehov.

Erimaterjali spets

Spesifikasjon for skjøteløsninger

Prosjekter angir også alle tegninger med detaljerte beskrivelser for skjøteløsninger i elementhusets konstruksjon.

Solmjoonis_1

3D visualisering av konstruksjoner

I våre prosjekter hører det 3D konstruksjonsvisualiseringer til hver konstruksjonstegning. 3D konstruksjonsvisualisering gir en oversikt over sluttresultat, noe som er viktig både for den som planlegger transport, og den som oppfører et prefabrikkert hus.

3D_konstruktsioon_1

Oppføringsanvisning eller 3D elementvisualisering

Hvert element er også visualisert i 3D-format. Slik får både kunde og den som oppfører huset en oversikt over elementenes endelige sammensetning.

Pystitusjuhis_1

Beregninger

Etter behov og bestilling utfører vi også beregninger for konstruksjonsstyrke og energieffektivitet.

Elementtegninger

På elementtegninger er alle elementsjiktene forklart med separate tegninger og designerkommentarer, elementets tverrsnitt og skjøtetegning ved behov. Kunden har nytte av tegninger for elementsjikt f. eks. ved utføring av spesialarbeid eller dersom det foretas endringer i huskonstruksjonen etter oppføring av huset.

Elemendijoonis_1

« Tagasi