Tugevussorteeritud puit

Tugevussorteerimise_tunnistusPakume ning kasutame oma toodete kandekonstruktsioonides Põhjamaade standardi INSTA142 kvaliteeditingimustele vastavat sertifitseeritud tugevussorteeritud puitu.

Analoogselt teistele Timbeco Woodhouse poolt toodetavatele puitmaterjalidele on ka tugevussorteeritud puit kalibreeritud (täpsesse mõõtu hööveldatud), visuaalselt tugevussorteeritud ning nõuetekohaselt markeeritud (tembeldatud).

Puit sorteeritakse visuaalselt määratavate kriteeriumite alusel, millest tähtsamad on oksade arv, suurus ja asetus (nn. oksasuhe). Tugevussorteeritud puidu puhul määratakse ehituspuidu tugevusklass ning iga pruss markeeritakse eraldi. Tugevussorteerimist tohib teha vaid eriväljaõppe läbinud ning kehtivat tunnistust omav inimene.

Toodame tugevussorteeritud puitu järgmistes tugevus– ja kvaliteediklassides (lähtuvalt INSTA 142-le): T3(=C30), T2(=C24),T1(=C18) ja T0(=C14).

« Tagasi