Tehasemaja eelised

Tehasemaja eelised selguvad juba projekteerimisfaasis, sest maja ehitusprojekt otsustab kogu maja olemuse ja käekäigu. Kahjuks alustatakse sageli raha kokkuhoiu pärast ehitamist konkreetse projektita ning jäädakse lootma ehitusmeeste kogemustele ja teadmistele. Selline otsus maksab aga kätte suurte probleemidega olematu kvaliteedi ja kordades suurema ehituseelarve näol.

Tehasemaja eelised:

  • Ehitus on tavalisest majast kordi kiirem ja soodsam.
  • Püstitusel on ehitusmaterjalid ilmastiku eest kaitstud.
  • Kvaliteedile ja tarneaegadele saab alati kindel olla
  • Ehituse tellimine tootjafirmalt säästab kliente arusaamatustest ehitajatega.
  • On kvaliteetselt püsitatud ning maja turuväärtus aastatega ei lange.

Garantii on oluline

Timbeco Woodhouse omab majasisest projekteerimisüksust, kes arutab kliendiga läbi tema soovid ja vajadused ning projekteerib neid arvestades maja kõikidele ehitusnormidele, nõuetele ja seadustele vastavalt. Projekteerimisfaasis teostatakse ka kliendi soovi kohased ehitusstaatika- ja koormusarvutused, mis on aluseks aastakümneid püsivate ning kestvate materjalide ja konstruktsioonide valikule. Rahalisest seisukohast rääkides tagab samuti kõige kuluefektiivsemate lahenduste kasutamise firmasisene projekteerimisüksuse professionaalid, kes tänu oma pikaajalistele kogemustele teavad, kuidas on kõige efektiivsem ja tulusam tehasemaja toota ning ehitada.

Lisaks annab maja tootjatehas kliendile vastavusdeklaratsiooni, mis garanteerib tellitud maja vastavust kokkulepitud energiatõhususele ning sooja- ja õhutihedusele. Kui hoone ei peaks pärast kontrollmõõtmisi ja –teste lubatule vastama, on kliendil olemas seaduslik alus pöörduda reklamatsiooniga majatehase poole.

Tehasemaja püstitus on tavalisest majast kordi kiirem ja soodsam

Tehases toodetud maja püstitamisel on mitmeid olulisi eeliseid ehitusplatsil ehitatavast majast. Esimeseks ja kõige tähtsamaks on ehituse kiirus, millest sõltub kogu ehituse eelarve.

Olenevalt valitud konstruktsioonitüübist võtab tehases ettevalmistatud maja püstitamine kordi vähem aega ehitusplatsil ehitatavast majast. Elementmaja püstitatakse 3-4 päevaga ilmastikukindla soojustatud karbi valmidustasemesse ehk selle ajaga on hoonel värvitud voodriga soojustatud välisseinad, siseseinad, vahelagi ja katus. Ehitusobjektil võtaks maja ehitamine sellisse staadiumisse vähemalt 20-30 päeva.

Ehituskiirus on aga ääretult oluline, sest ehitamisega kaasneb palju kulusid: lisaks töömeestele makstavale tasule tuleb igapäevaselt arvestada nende sõidu- ja majutuskulude, objekti valve- ja kindlustuskulude, prügikonteinerite ja WC rendiga. Vähem tähtis ei ole majaomaniku kalli aja ja sõidukulude kokkuhoid, sest lühema ehitusaja puhul ei ole vaja nii tihti käia objektil. Miks pikendada ehitusperioodi, raisata kallist tööaega ja suurendada oma kulusid, kui on võimalik aja- ja rahasäästlikumalt ehitada?

Tehasemaja annab täiendava ajalise ja rahalise kokkuhoiu ka seeläbi, et samaaegselt tootmisega tehases võib ehitusplatsil viia läbi pinnasetöid, trasside ning vundamendiehitust. Ehitusobjektil ehitatava maja puhul ei saa enamikke töid samaaegselt teha ning seetõttu pikeneb ehitusaeg oluliselt. Kui võtame ehituse eelarveks 120 000 eurot ning intressiks aastas 5% (pank + euribor), suurenevad pooleaastase ehitusaja kasvades ainuüksi intressikulud kliendile umbes 3000 euro võrra (või 500 eurot kuus).

Tellides tehasemaja tunnustatud, stabiilselt, kindla ajalooga kvaliteetselt tootjalt, hoiab klient kokku ka olulise summa ehitusjärelvalve pealt, sest väga suur osa töödest on tehases valminud, kontrollitud ja sertifitseeritud.

Timbeco valisseinaelement (7)

Tehasemaja ehitusmaterjalid on ilmastiku eest kaitstud

Tehasemaja suure eelisena on kõik hoone materjalid ja konstruktsioonid tehase kuivades ruumides kaitstud ilmastikumõjude eest. Mõningate konstruktsioonide detailid saadetakse objektile küll eeltöödeldud materjalina, kuid nende pakendamisel on pööratud suurt tähelepanu materjalide kaitsmisele ilmastikutingimuste eest minimaalselt 1-2 kuu vältel. Samuti jälgitakse hoolsalt, et kõigi materjalide pakendid taluksid transporti.

Sageli ei pööra kliendid tihti piisavalt tähelepanu materjalide hoolikale ladustamisele ja pakendamisele, vaid loodavad lihtsalt headele ilmadele. Mõistlikum on materjale korralikult hoiustada ja investeerida materjalide pakendamisse, mis lõpptulemusena hoiab kokku kliendi raha väljavahetamata jäänud materjalide arvelt. Pole mõtet lasta heitlikel ilmastikutingimustel rikkuda kvaliteetseid ehitusmaterjale ja konstruktsioone, sest nende hilisem ümbertegemine läheb kordades kallimaks ja aeganõudvamaks!

Tehasemaja kvaliteedile ja tarneaegadele saab alati kindel olla

Kvaliteetse maja tootmise ja ehitamise aluseks on detailne projekt. Modernsetes majatehastes saadetakse projekt otse CNC-puidutöötlemiskeskustesse, mis töötlevad iga materjali kümnendikmillimeetri täpsusega lähtuvalt projektis määratule. Ehitusplatsil on sellist täpsust praktiliselt võimatu saavutada.

Elementmaja puhul ehitatakse konstruktsioonielemendid valmis tehases, kus sertifitseeritud kvaliteedi- ja juhtimissüsteem tagab automaatselt kõigi materjalide valmimise lähtuvalt kvaliteeditingimustest. Iga materjal läbib erinevaid osakondi ehk tootmisahela, kus sellele antakse lisandväärtus ning teostatakse pidevat kontrolli materjali kvaliteedi osas.

Tootmises testitakse üle ka kõik need majaga tarnitavad materjalid, mida majatehas ise ei tooda – näiteks uksed ja aknad. Kliendile annab see täiendavat kindlust, et kõik maja osad sobivad ideaalselt. Kui ehitusplatsil ehitatava maja puhul selgub, et detailid ei klapi omavahel, jääb kogu ehitus seisma ja suurenevad ehitusaeg ning kulud.

Majatehas võtab endale vastutuse ka tarnekindluses: kõik maja konstruktsioonid ja materjalid valmivad õigeaegselt. Sageli ei suuda kliendid projektijuhi rollis olles hinnata õigesti protsessi keerukust ja ajamahukust ning vale planeerimise tõttu võib tekkida materjalide pikenenud tarneaja pärast väga kulukas ehitusseisak. Nii aja- kui ka rahasäästlikum on olnud tellida kõik materjalid ühest kohast.

Majaehituse tellimine tootjafirmalt säästab kliente arusaamatustest ehitajatega

Analoogselt materjalide tarnimisega on mõistlik tellida ka hoone püstitus majatehaselt, sest see säästab kliente hilisematest vaidlustest erinevate ehitajatega. Kuigi esialgu otsustatakse  võib-olla ehituskulude kokkuhoiule viidates odavama ehituspakkumise kasuks, võivad pärast tööde teostamist hakata ilmnema kvaliteediprobleemid ja probleem ehitajatega vastutuse üksteise kaela veeretamise osas. Arvestades aega, mis kulub erinevate ehitajatega suhtlemisele ja probleemide lahendamisega seotud energiale, oleks oluliselt muretum, aega säästlikum ja kvaliteetsem tellida majapüstitus otse tehaselt.

Tellides maja ehituse ja püstituse majatehaselt, võtab majatehas vastutuse ehituse kvaliteedi  osas ning klient suhtleb turvaliselt ja probleemivabalt ainult ühe ettevõttega.

Kvaliteetselt püsitatud maja turuväärtus aastatega ei lange

Majatehase ehitusfirma kasutamise poolt räägib ka nende finantsstabiilsus, mis tagab kliendile kindluse, et tema makstud rahad „kaduma“ ei lähe ning et ta saab ka aastate pärast majatehasega garantii osas suhelda. Mitmete väiksemate ehitusfirmade probleemiks võib olla nende hääbumine paari aasta pärast ning seega jäetakse klient oma murega üksi.

Oluline on ka, et kvaliteetselt ehitatud ja püstitatud tehasemajal on kindlasti suurem turuväärtus, kuna ehitus on kvaliteetne, vastab kõikidele normidele ja seadustele ning omab vajalikku dokumentatsiooni alates teostatud tööde aktidest, ehituspäevikutest kuni materjalide sertifikaatideni.

« Tagasi